30.06. 2023

Spolupráce s Diakonií

Od června roku 2023 se kouzelník a komik Richard Nedvěd stává patronem jedné ze služeb Diakonie Západ, která je jedním ze středisek Diakonie ČCE. Zaměřuje se na jedinečné služby lidem s těžkou poruchou autistického spektra, s mentálním a kombinovaným postižením. Vyniká komplexní péčí o ohrožené děti a jejich rodiny, pomáhá lidem v nesnázích či krizi, mladým na cestě k dospělosti, pečuje o seniory i pěstounské rodiny. Nabízí preventivní programy pro školy i veřejnost. Zkrátka pomáhá kvalitními sociálními službami tam, kde na to člověk sám nestačí.

V Přešticích u Plzně se nachází jedno z chráněných bydlení pro klienty Diakonie. Po havárii, kdy letos na jaře bylo odhaleno zatékání vody do domu, se projevila vlhkost v dřevěných stropech a podlahách. Je tedy nutné vystavět stropy nové, aby se klienti mohli nastěhovat zpět. Richard se pokusí pomoci vybrat finanční prostředky kupříkladu charitativním kouzelnickým vystoupením ve stylu trapnomagie, a to v druhé polovině tohoto roku.